Una de successions, bordells i macarrons medievals

Com en molts casos a L'Edat Mitjana els catalans estaven més avançats que no pas avui dia, i per exemple a la ciutat de Reus la prostitució era una activitat regulada i controlada per les autoritats municipals. Jeure amb dones públiques sí que tributava.


A començaments del segle XV el bordell "municipal" era situat prop del Baluard i s'arrendava a algun particular perquè n'exercís d'hostaler o sigui, de macarró. AlsAnales históricos de Reus, Andreu de Bofarull explica que al Llibre de la cadena hi ha la normativa referida a aquest establiment, i en regula l'us que en poden fer els usuaris a: "Ordinació a alcavots o amichs d fembres", o sigui, els que van de putes. Ens diu que no poden anar-hi de nit, només en el cas que sigui la primera nit a la ciutat i previ pagament d'una taxa de 5 sous. A banda s'avisa als altres hostalers que no facin competència deslleial al burdell o seran multats. També regulen la higiene, entenent la higiene com s'entenia a l'època, prohibint a la fembra pública "que toch pa, ne carn, ne peix, ne fruita" sinó després que sigui comprada.
Com que era una concessió municipal, o sigui que un particular arrendava el negoci, algun d'aquests devia exigir millores i per tant el 1454 deien "Se ha proposat, que la casa del Bordell, que sia adobada, pus y a un home quey vol eser per ostaler".
En canvi en unes ordinacions del 1428 es diu que qualsevol que gosés exercir la prostitució fora del bordell ho tenia magre: "sots pena de esser açotat ho açotada tot nuu ho tota nua, per la vila".
En canvi eren molt més tolerants amb el vell art de beneficiar-se qualsevol que no fos el marit o muller: "que ningun hom que áge muller, no tinga, ni gos tenir amiga [...] sots pena de deu lliuras per cascu"  i igualment "que que alguna dona maridada no tinga ni gos tenir amich [...] sots la prop dita pena". I això només s'esmenta en el cas d'adulteri, si són solters no n'esmenta cap pena.
Finalment el bordell municipal va ser clausurat per sempre el 1470 pel Cambrer Juan Pérez.
Resumint, a l'Edat Mitjana la prostitució era regulada i controlada per l'administració. Senzillament acceptaven amb tota naturalitat un fet universal a la humanitat com la prostitució. No és per estar-ne orgullosos, però tampoc ho podem estar de les guerres i aquestes sí que entren a les legalitats estatals.
I també veiem com l'home i la dona tenien el mateix tractament davant de la llei almenys en l'adulteri.
Tot i que se'n diu pestes, l'Edat Mitjana, a Catalunya, va ser una època avançada socialment, pròspera i multicultural, segurament que el fet de tenir un estat propi hi va ajudar a poder governar-se, i pagar impostos, segons la nostra pròpia manera de ser.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

Arxiu del blog

Entrades populars